Ruscalleda Translations ofereix serveis de traducció i lingüístics en les següents llengües: neerlandès, català i castellà.
I en totes les combinacions d’aquestes: NL-CAT, NL-ESP, CAT-NL, ESP-NL, ESP-CAT i/o CAT-ESP.

Fem traduccions jurades en aquestes combinacions: NL-ESP i ESP-NL.

Traduccions NL↔CAT↔ESP

Es fan traduccions de i al neerlandès, català i castellà tant per particulars com per empreses i organitzacions internacionals i ONG.

Durant la traducció, el traductor no només ha de tenir en compte el client i l’encàrrec que aquest li fa, sinó també el públic destinatari i l’objectiu (comercial) que vol assolir el client. Cada traducció requereix un registre determinat: no és el mateix fer una traducció tècnica d’un manual d’ús que una traducció d’un historial clínic o d’un article per una pàgina web turística. La feina del traductor és proporcionar/proveir traduccions coherents i fidels al text original.

Amb quina mena de textos/documents els podem ajudar?

  • Textos generals: correspondència (digital), fulls informatius, llocs web, etc.
  • Traduccions jurades: certificats de naixement, extractes, títols educatius, certificats, contractes de compra-venda o de lliurament, etc.
  • Textos mèdics i socials: textos en els àmbits mèdic, del benestar i social, historials clínics, informes mèdics, textos sobre cooperació al desenvolupament, etc.
  • Textos educatius: materials didàctics, tríptics informatius, llocs web, etc.
  • Textos tècnics: manuals d’ús, pàgines web.
  • Traduccions jurídiques o financeres: escriptures notarials, contractes, informes anuals, etc.
  • Traduccions per al sector cultural i turístic: articles web, cartes de restaurant, llocs web, …
  • Traduccions per al sector de la moda (i costura).
  • Traduccions literàries: traduccions de llibres i contes al català o castellà.
Demanar pressupostMés informació sobre els preus

Serveis lingüístics i de traducció extres per a les empreses NL↔CAT↔ESP

A més dels tipus de textos i documents abans mencionats, oferim les empreses alguns extres.
Si per exemple voleu expandir els vostres negocis cap al mercat neerlandès o cap a altres mercats, i voleu adaptar i traduir el lloc web per a aquest nou públic destinatari, o si teniu un nou client als Països Baixos o algun altre país de parla neerlandesa.

Busca una empresa seriosa i professional que el pugui ajudar a comunicar-se amb aquests nous mercats, contactes o nous clients a l’estranger? Necessiteu assessorament sobre com adreçar-se a aquest mercat?

Hi som per ajudar-lo en el que faci falta: assessorament, acompanyament o la traducció de documents, llocs web o correus electrònics i altra correspondència.

Contacti amb nosaltres per parlar de les possibilitats.

Demanar pressupostMés informació sobre els preus

Localització

Localització és un procés en el qual, durant la traducció, es té en compte la llengua, cultura, costums i tradicions del país o la regió als quals s’adreça el text. El traductor ha de tenir present/considerar determinats matisos a fi que la traducció apel.li al públic destinatari de la llengua final. Es dona aquesta situació al traduir, per exemple, textos web, eslògans o títols, un document en el que s’hi anomenin mides i pesos o un document sobre lleis i amb termes jurídics, etc.

Demanar pressupostMés informació sobre els preus

Correcció ortotipogràfica i correcció d’estil

Correcció ortotipogràfica: revisar la gramàtica, els errors d’ortografia i tipogràfics, la puntuació i el format d’un text o d’una traducció acabada.

Correcció d’estil: revisar la sintaxis, gramàtica, ortografia, estil i format, a més de l’ús conseqüent i apropiat del lèxic i la coherència textual.

Demanar pressupostMés informació sobre els preus