Traduccions jurades

0,23 EUR per paraula.
Costos adicionals de les traduccions jurades: (preus subjectes a canvis)

  • costos postil.la (21,00 EUR);
  • despeses de viatge al jutjat de La Haya (5,70 EUR);
  • sou per hora en relació a/relacionat amb la visita al jutjat (35,00 EUR per hora) i
  • costos enviament dels documents per correu certificat.

Traduccions no jurades

Entre 0,12 EUR i 0,18 EUR per paraula, depenent del tema, la dificultat i la data límit d’entrega.
Per la traducció de textos amb gran volum de paraules o en els que hi ha moltes repeticions, podeu demanar un pressupost.

Preus correcció ortotipogràfica

0,03 EUR per paraula.

Preus correcció d’estil

0,05 EUR – 0,06 EUR per paraula.

Condicions

Les condicions generals de l’NGTV (Associació professional d’intèrprets i traductors neerlandesa) són d’aplicació a tots els treballs. Vegeu aquí les condicions (en castellà). Si ho desitgeu, us podem enviar les condicions per correu electrònic.

Aquests preus no inclouen l’IVA de 21% — A les empreses dins de la UE se les hi aplica el mecanisme d’inversió impositiva.