TraductoraNeerlandès - Català - Castellà

Demanar pressupost

Neerlandès ↔ Català

Neerlandès ↔ Castellà

Català ↔ Castellà

Es fan traduccions de i al neerlandès, català i castellà tant per particulars com per empreses i organitzacions internacionals i ONG.

Durant la traducció, el traductor no només ha de tenir en compte el client i l’encàrrec que aquest li fa, sinó també el públic destinatari i l’objectiu (comercial) que vol assolir el client.

Cada traducció requereix un registre determinat: no és el mateix fer una traducció tècnica d’un manual d’ús que una traducció d’un historial clínic o d’un article per una pàgina web turística.

La feina del traductor és proveir traduccions coherents i fidels al text original.

Traducció i traduccions jurades

  • Particulars
  • Empreses i organitzacions
  • Empreses de traducció
PressupostTarifes

Correcció ortotipogràfica i correcció d’estil de textos traduïts

  • Particulars
  • Empreses i organitzacions
  • Empreses de traducció
PressupostTarifes

Serveis lingüístics i de traducció extres per a les empreses

  • Comunicació i correspondència (personal- o digitalment)
  • Traducció de documents, lloc web, informes anuals, manuals, etc.
  • Localització
PressupostTarifes