Mijn naam is Mònica Ruscalleda, geboren in Tordera (in de provincie Barcelona). Ik woon sinds 1998 in Nederland. Mijn moedertaal is Catalaans, maar in Catalonië wordt tweetalig onderwijs gegeven en zowel Catalaans als Spaans worden in het dagelijks leven gebruikt. Daardoor beheers ik zowel het Catalaans als het Spaans op native-niveau.


Opleiding

Ik heb altijd een voorliefde en passie voor talen gehad, vandaar dat ik uiteindelijk besloten heb om de vertaalopleiding Spaans te gaan volgen. Deze heb ik in 2010 afgerond aan de ITV-Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht.

In het laatste jaar van deze vertaalopleiding heb ik twee stages gelopen: op de academische afdeling van het Cervantes Instituut in Utrecht; hier bestonden de werkzaamheden uit het vertalen en corrigeren van teksten in twee talencombinaties: NL-SP en SP-NL, en uit het nakijken en corrigeren van de vertalingen uit het online cursus Spaans. De tweede stage was bij Holland.com, onderdeel van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, waar ik culturele en toeristische teksten voor de website vertaalde.

Een aantal jaar heb ik mijn beroep als sociaal werker in de gehandicaptenzorg en het welzijn gecombineerd met het vertalen, maar op dit moment ben ik fulltime met vertalen bezig.

Geregistreerd beëdigd vertaler

Geregistreerd als beëdigd vertaler Nederlands-Spaans en Spaans-Nederlands bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), onder Wbtv-nummer 4728.

En verder…

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).
Certificaat  Catalaans op C-2 niveau, na het behalen van het staatsexamen van het Instituut Ramón Llull in Brussel.

Wat vind ik belangrijk in mijn werk? Betrouwbaar, nauwkeurig, klantgericht, oplossingsgericht, methodisch en accuraat zijn. Ben ik een pietje precies? Ja, echt wel!